หลักการ
ที่มาของชื่อนิปปอนอิจิไทยากิ
มาจากคำพูดของประธานโทมิอิจิ ฮาชิโมโตะ ผู้ก่อตั้งบริษัทนิคาคุโด ที่กล่าวเป็นภาษาฮากาะตอนกินไทยากิว่า “รสชาดของไทยากิอันนี้เป็นที่หนึ่งของญี่ปุ่น (นิปปอนอิจิไท) “
จะขอบอกเล่าถึงหลักการที่ “นิปปอนอิจิไทยากิ” ยึดมั่นที่ทำให้ประธานชมว่าเป็นที่หนึ่งของญี่ปุ่น
“แบบธรรมชาติ(เทนเนนโมโนะ)” กับ “แบบปลาเลี้ยง(โยโชคุโมโนะ)” หลักการ “แบบธรรมชาติ(เทนเนนโมโนะ)” ของนิปปอนอิจิไทยากิ
ไทยากิ “แบบธรรมชาติ(เทนเนนโมโนะ)” กับ “แบบปลาเลี้ยง(โยโชคุโมโนะ)” คืออะไร ?

สาเหตุที่ทำให้ได้ไทยากิที่แสนอร่อย
<หลักการ 3 ประการ>

ไส้ถั่วที่แตกต่าง ความลับความอร่อยของ “ไส้ถั่ว” อยู่ที่ “หลักการ” กับ “ประวัติศาสตร์”
“ไส้ถั่ว” ของ “นิปปอนอิจิไทยากิ” คือ ?
แป้งที่แตกต่าง ความภูมิใจอีกอย่างของนิปปอนไทยากิ ความลับของ “แป้งบางกรอบ” คือ ?
เทคนิคที่แตกต่าง เคล็ดลับความอร่อยของ “นิปปอนอิจิไทยากิ”
ทักษะการย่างของคนย่างไทยากิคือ ?