เทคนิคที่แตกต่าง
นิปปอนอิจิไทยากิจัดอบรมพัฒนาบุคลากรย่างไทยากิ โดยมีทั้งการอบรมที่สำนักงานใหญ่บริษัทแฟรนไชส์และการอบรมภาคปฏิบัติ
อีกทั้งในทุก 3 เดือนซุปเปอร์ไวเซอร์จากสำนักงานใหญ่จะออกตรวจการย่างของแต่ละสาขา และยังมีจัดการสอบทักษะการย่างไทยากิปีละ 1 – 2 ครั้ง
ผู้ที่สอบผ่านการสอบเท่านั้นที่จะได้รับการลงทะเบียนเป็นคนย่างไทยากิของนิปปอนอิจิไทยากิ ถ้าสอบไม่ผ่านก็จะไม่สามารถเป็นคนย่างไทยากิได้

เพื่อจะได้มอบไทยากิที่อร่อยที่สุดในญี่ปุ่นให้แก่คุณลูกค้าได้ 
การสอบทักษะการย่างที่สำคัญคือ “ความเร็ว” และ “ลักษณะไทยากิที่ย่างเสร็จ” โดยจัดระดับทักษะออกเป็นระดับ 1 ถึงระดับ 6
คนย่างทักษะระดับ 6 นั้นจะสามารถสอบได้หากเข้ารับการฝึกฝน 3 เดือน แต่คนย่างทักษะระดับ 1 นั้นต้องมีการฝึกฝนอย่างน้อย 5 ปี

ในบรรดากลุ่มคนย่างไทยากิที่สอบผ่านสนามสอบที่แสนยากนี้ต่างก็แข่งขันประชันฝีมือกัน
อยากให้คุณลองชิม “นิปปอนอิจิไทยากิ” ที่ย่างโดยคนย่างที่มีทักษะการย่างขั้นเทพ