ประวัติความเป็นมา
เริ่มจากการเปิดร้านไทยากิที่สี่แยกโนมะในอำเภอเมืองฟุกุโกอะเมื่อปี พ.ศ. 2497
เนื่องจากเป็นไทยากิที่ทำจากไส้ถั่วและแป้งที่ทำขึ้นมาเองจึงทำให้ขายหมดตั้งแต่ประมาณบ่ายสามโมงของทุกวัน และแม้ว่ายังมีลูกค้ามาต่อแถวรอซื้อกันอีกยาวแต่ก็ต้องปิดร้านเพื่อเตรียมของที่จะขายในวันรุ่งขึ้น

เดือนธันวาคม พ.ศ.2535 เปิดร้านนิปปอนอิจิไทยากิแห่งแรกที่โจบารุ จังหวัดซากะ
ปีพ.ศ. 2546 เปิดร้านแฟรนไชส์สาขาที่แรก คือ สาขามิยาซากิโนเบโอกะ
ตั้งแต่นั้นมาก็ได้เปิดสาขาเพิ่มประมาณปีละ 2 – 6 สาขาในภูมิภาคคิวชู โอซากาและชิโคคุ
ปัจจุบันกิจการของนิปปอนอิจิไทยากิกรุ๊ปก็ได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเปิดสาขาเพิ่มในเขตคันโตและโทไค

ประวัติของนิปปอนอิจิไทยากิ

1992/12/18

เปิดสาขาโจบารุเป็นสาขาแรกของนิปปอนอิจิไทยากิ

2003/3/4

สาขามิยาซากิโนเบโอคะเปิดให้บริการแล้ว

2003/10/7

สาขามิยาซากิมิยาโคโนะโจคาวะฮิกาชิเปิดให้บริการแล้ว

2004/2/5

สาขาคาโกชิมะชิบุชิ เปิดให้บริการแล้วเปิดให้บริการแล้ว

2004/4/4

นิปปอนอิจิไทยากิกรุ๊ป ยอดขายสุงสุดวันละ 3000 ตัว

2004/4/24

สาขาโออิตะ D พลาซ่าเปิดให้บริการแล้ว

2004/8/13

สาขาคุมาโมโตโทมิไอเปิดให้บริการแล้ว

2005/3/14

เริ่มขยายกิจการที่โอซากา สาขาโอซากาทงดะบายาชิเปิดให้บริการแล้ว

2005/4/6

สาขามิยาซากิซุมิโยชิเปิดให้บริการแล้ว

2006/4/7

สาขาโออิตะฟุจิมิกะโอคะเปิดให้บริการแล้ว

2006/7/1

สาขาฟุกุโอกะคุรุเมะไดรบุอินเปิดให้บริการแล้ว

2006/11/1

เริ่มขยายกิจการที่เมืองฟุกุโอกะ สาขาฟุกุโอกะอิคิโนะมัทสึบาระเปิดให้บริการแล้ว

2007/1/28

นิปปอนอิจิไทยากิกรุ๊ป ยอดขายสุงสุดวันละ 4000 ตัว

2007/8/24

สำนักงานใหญ่ฟุกุโอกะดาไซฟุเปิดให้บริการแล้ว

2007/12/17

สาขาโอซาการิงคูเปิดให้บริการแล้ว

2008/1/26

สาขาฟุกุโอกะโอมูตะทาจิบานะเปิดให้บริการแล้ว

2008/8/24

เริ่มขยายกิจการที่ชิโกกุ สาขาเอฮิเมะมาซาคิเปิดให้บริการแล้ว

2008/11/10

สาขาโอซากาทสึรุมิเปิดให้บริการแล้ว

2009/2/8

นิปปอนอิจิไทยากิกรุ๊ป ยอดขายสุงสุดวันละ 5000 ตัว

2009/2/28

เริ่มขยายกิจการที่นารา สาขานาราซากุระอิเปิดให้บริการแล้ว

2009/3/1

นิปปอนอิจิไทยากิกรุ๊ป ยอดขายสุงสุดวันละ 6000 ตัว

2009/5/23

สาขานาราโกเซะเปิดให้บริการแล้ว

2009/9/18

สาขาคานากาวะโชนันซามุคาวะเปิดให้บริการแล้ว

2011/4/9

สาขาชิกะโคคะทสึจิยามะเปิดให้บริการแล้ว

2011/10/8

สาขาเกียวโตฟุกุชิยามะโนบานะเปิดให้บริการแล้ว

2012/10/6

สาขาอินาซาวะนิชิจิมะเปิดให้บริการแล้ว

2012/11/23

สาขาโอคายามะไคโดทาเคเบะเปิดให้บริการแล้ว

2013/11/23

สาขาโทโยตะยาคุสะเปิดให้บริการแล้ว

2014/1/25

สาขาฮิเมจิอินาบะไคโดฮายาชิดะเปิดให้บริการแล้ว

2015/10/16

สาขามิยาซากิโนเบโอคะโอนุคิเปิดให้บริการแล้ว

2016/9/17

สาขาโอคายามะซุซาอิเปิดให้บริการแล้ว

2017/8/11

สาขาคุมาโมโตยุเมะมาร์ททัทสึดะเปิดให้บริการแล้ว

2019/2/9

สาขาเฮียวโกะคันซากิอิจิคาวะเปิดให้บริการแล้ว

2019/9/14

สาขาเฮียวโกะนิชิวากิเทราอุจิเปิดให้บริการแล้ว

2020/2/15

สาขาซุซุกะอินเตอร์เปิดให้บริการแล้ว

2020/4/25 

สาขาชิมาเนะอิซุโมะเอนมุซุบิเปิดให้บริการแล้ว

2020/10/17

สาขาคิริชิมะโคคุบุเปิดให้บริการแล้ว

2020/12/5 

ร้านซากาว่าโซะเปิดให้บริการแล้ว

2020/12/19

ร้านโทยามะทาคาโอกะเปิดให้บริการแล้ว

2021/1/23

โอคายาม่า มานิวะ โรแมนติค โรแมนติค โร้ด สโตร์เปิดให้บริการแล้ว

2021/4/9

ร้านโออิอิดะโทกิฮาวาซาดะทาวน์เปิดให้บริการแล้ว

2021/4/24

ร้านเฮียวกุงงาวะชิฟงคอสโมดะสโตร์เปิดให้บริการแล้ว

2021/6/19

ชิกะ ดราก้อน คิง ไดรฟ์ โฮสเทล สโตร์เปิดให้บริการแล้ว

2021/8/7

หมูเฮียวโกะชื่อร้านสายคาวาชิโกะเปิดให้บริการแล้ว

2021/10/23

ร้านท้องถิ่นถนนซูจางฮิโรชิมาเปิดให้บริการแล้ว