วิธีรับประทานให้อร่อย(กรณีที่เย็นแล้ว)
เพื่อให้ได้ความกรอบ
อุ่นด้วยไมโครเวฟประมาณ 30 วินาที(500 วัตต์) แล้วย่างด้วยเตาย่างขนมปังประมาณ 3 นาที
เพื่อให้ได้ความนุ่ม
ใช้แร๊ปห่อแล้วอุ่นด้วยไมโครแวฟ 30 วินาที(500 วัตต์)
หากแห้งเกินไปกรุณาพรมน้ำก่อนอุ่น
เวลาที่ใช้ย่างจะแตกต่างไปตามยี่ห้อหรือรุ่นของเครื่องที่ใช้ กรุณาปรับเปลี่ยนตามความชอบ