ลงสื่อต่างๆ
ได้รับการแนะนำจากสื่อต่างๆ ทั้งรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ และตีพิมพ์ในนิตยสาร
ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติมาถ่ายทำ
นิปปอนอิจิไทยากิ
สำนักงานใหญ่ฟุกุโอกะดาไซฟุ
สาขาฟุกุโอกะอิคิโนะมัทสึบาระ
สาขาโอซากาทงดะบายาชิ
สาขาโอซาการิงคู