“แบบธรรมชาติ(เทนเนนโมโนะ)” กับ “แบบปลาเลี้ยง(โยโชคุโมโนะ)”
หลักการ “แบบธรรมชาติ(เทนเนนโมโนะ)” ของนิปปอนอิจิไทยากิ

ไทยากิมี 2 ชนิด  
ชนิดแรกคือ แบบปลาเลี้ยง (โยโชคุโมโนะ)
และอีกชนิดคือ แบบธรรมชาติ (เทนเนนโมโนะ)
แล้วทั้งสองชนิดมีความแตกต่างกันอย่างไร ?

สิ่งที่แตกต่างนั้น คือ “เตา”

แบบปลาเลี้ยง จะหยอดแป้งบนแม่พิมพ์และย่าง แล้วจึงค่อยใส่ไส้ลงบนแป้งและประกบแป้งสองด้านให้เป็นตัวปลา จะได้ไทยากิ 6 – 10 ตัวต่อ 1 ครั้งที่ย่าง
การย่างแบบนี้คิดว่าเกิดขึ้นเนื่องจากที่ต้องการย่างไทยากิขายได้ทีละเยอะๆ ในช่วงที่ไทยากิกำลังบูม
เตาของนิปปอนอิจิไทยากิเป็นเตาย่างสำหรับ “แบบธรรมชาติ” ซึ่งเป็นเตาที่ย่างคล้ายกับหัวพิมพ์ลวดลายบนขนมญี่ปุ่นที่เรียกว่า ” หัวตะเกียบ(ฮาชิโมโนะ)”
เป็นเตาที่มีแม่พิมพ์ย่างได้แค่ 2 ตัวต่อเตา และเป็นเตาย่างแบบใช้แรงอัดที่ต้องย่างด้วยมือ

นิปปอนอิจิไทยากิมีแป้งบางกรอบ
มีไส้เยอะกระจายทั่วทั้งตัวปลาจนถึงหาง


เตาแบบปลาเลี้ยงไม่สามารถทำไทยากิแป้งบางกรอบแบบนี้ได้
ดังนั้นนิปปอนอิจิไทยากิจึงยึดมั่นในหลักการการย่างแบบธรรมชาติ
แต่เนื่องจากสามารถย่างได้ทีละแค่ 2 ตัวเท่านั้น จึงทำให้ต้องรอนานจนกว่าจะสุก
แม้ว่าจะต้องรอหน่อย แต่อยากให้คุณได้มาลองชิมไทยากิที่ย่าง “แบบธรรมชาติ”