ถนนสายโรแมนติกโอคายามะ ทาคาฮาชิ
ถนนสายโรแมนติกโอคายามะ ทาคาฮาชิ
ที่ตั้งบริษัท 265-1 ชิโมฮาระ เมืองนาริวะ เมืองทากาฮาชิ จังหวัดโอกายามะ
Access