ร้ฮิโรชิมามิฮาระเซโตอุจิไคกันโดริ
ร้ฮิโรชิมามิฮาระเซโตอุจิไคกันโดริ
ที่ตั้งบริษัท 8-14-23 อิโตซากิ เมืองมิฮาระ จังหวัดฮิโรชิม่า
Access