ร้านซากาว่าโซะ
ร้านซากาว่าโซะ
ที่ตั้งบริษัท 702-11 มินามิซาโตะ, คาวาโซ-โช, ซากะ ซิตี้
Access