ร้านเฮียวกุงงาวะชิฟงคอสโมดะ
ร้านเฮียวกุงงาวะชิฟงคอสโมดะ
ที่ตั้งบริษัท 198-1 ทาคาตะ ชิเบะมาจิ เมืองกากุชวะ จ.เฮียวโกะ
Access