สาขามิยาซากิซุมิโยชิ
สาขามิยาซากิซุมิโยชิ
ที่ตั้งบริษัท 7928 ชิมะโนะอุจิ อ.มิยาซากิ จ.มิยาซากิ
Access