Shimane Izumo Enmusubi Store
Location 51-1 Ishimi, Shinji-cho, Matsue, Shimane
Access