Nara Sakurai Store
Nara Sakurai Store
Location 792-2 Hashinaka, Sakurai, Nara
Access